MENU

Het Inteli-Tube Pneumatisch Transport Systeem

  Previous article Next article  

Korte Geschiedenis van de Buispost Technologie

In de 19-eeuw werd de roltrap en een raketschip naar de maan enkel gezien als dwaze wetenschapsfictie, echter het vervoer van mensen via buispost werd niet alleen gezien als echte mogelijkheid, maar als onvermijdelijkheid. Eerst was de technologie om de noodzakelijke druk te produceren niet beschikbaar, maar uiteindelijk had de technische wetenschap deze dromen ingehaald. De huidige metro met zijn elektrische motoren als aandrijving, werd oorspronkelijk bedacht als werkend met pneumatische principes. De eerste metro van New York werd gebouwd door Alfred Ely Beach (een straatlengte lang en alleen gebouwd om het werkend concept te bewijzen) werkte op dezelfde wijze, net als eerdere experimentele versies door Amerikaanse en Europese instanties. Toch veroorzaakten diverse economische en politieke machten de geschiedenis een andere weg te nemen en de droom van een pneumatische toekomst was vergeten...

De Droom

Maar was dit enkel een Jules Verne achtige droom? Het is om het even welke praktische reden deze droom in het verleden tot stoppen heeft gebracht. De echte vraag is: kunnen wij ons een toekomst zónder veroorloven? Het huidige vervoersparadigma -gebaseerd op het inefficiënte gebruik van verontreinigende en niet vernieuwbare fossiele brandstoffen, gekenmerkt door frustrerende en dure verkeersfiles- kan in onze maatschappij niet veel langer duren. De alternatieven die zijn voorgesteld, zijn gebaseerd op onbewezen technologieën, en leveren slechts onbelangrijke verbeteringen op, of zouden de maatschappij ongewenst dwingen om nieuwe levensstijlen te accepteren (zoals met vreemdelingen in volgestopte coupés worden gepropt of op een vast programma reizen moeten). Een pneumatische buizennetwerk met individuele patronen lost onze milieu en economische, op vervoerbetrekking hebbende, problemen op terwijl het in overeenstemming is met de wensen van consumenten wat betreft privacy en vrijheid.

Veronderstel een stad met bedekte wegen, waar de vegetatie groeit tussen de gebouwen, die de leefomgeving aangenaam maken. Parkeerterreinen en parkeergarages worden parken. Veronderstel dieren die nooit meer hun leven hoeven te riskeren door drukke wegen over te steken. Veronderstel goederen die efficiënt aan ondernemingen worden geleverd snel en -wanneer nodig- zelfs automatisch. Veronderstel nooit meer rekening te hoeven houden met verkeer, of verkeerd rijden, of uw voertuig bijtanken, of tijd verspillen die u ook had kunnen gebruiken om uw werk af te maken. Veronderstel elk huis met een buispoststation in plaats van een garage, elk flatgebouw met een buispost schacht in plaats van een lift, het mogelijk maken voor mensen om thuis in een buispostpatroon te stappen en overal naar toe te reizen waar het buizennetwerk maar toe leidt. Veronderstel de volledige wereld met elkaar verbonden in één pneumatisch buizenstelsel.

 

De Inteli Buispost Oplossing

inteli-tube-diagram

De Zapato Persoonlijke buispostpatroon model IV met: een onder druk gezet, éénpersoons cabine (a); versterkte neuskegels; gyroscopische stabilisatie; en alle elektronica aan boord inclusief gebruiksvriendelijke navigatie-, communicatie-, en entertainmentsystemen. Conische patrooneinden, gecentraliseerde manchetten (b), geschikt voor bochten met een kleinere diameter dan de ouderwetse modellen. De manchetten verzorgen een luchtdichte verbinding met de buiswand voor optimale pneumatische druk en bevatten ook de zendontvanger die de patroon met het Inteli buispost systeem laat communiceren. De Inteli buispost detectorring en de besturingscomputer (c) leest de informatie van de patroonnavigatie en past de route aan, om de juiste bestemming te bereiken. De luchtdrukring (d) regelt de snelheid en de richting van de patroon.

 

Gebaseerd op zowel de bewezen buisposttechnologie, als Internet dataoverdracht protocollen, kan het Inteli buispostsysteem deze droom tot een werkelijkheid maken, bewegend van de domme buizen van het verleden en naar de transport technologie van de toekomst. In plaats van pakketten van gegevens, worden de patronen met mensen en goederen bewogen door een netwerk van onder luchtdruk gezette buizen. Vlug, stil, en met weinig verontreiniging. (De patronen zullen geen aandrijvingsysteem aan boord hebben; alle noodzakelijke energie om de patronen via luchtdruk te bewegen zal van buitenaf komen en kan efficiënt gecentraliseerd worden uitgevoerd. Wat niet mogelijk is, is de voertuigen individueel aan te drijven. Ook, kunnen de omringende luchtdrukverschillen tussen gebieden op het netwerk intelligent worden beheerd om een natuurlijke en verontreiniging vrije aandrijving te waarborgen.)

Het Inteli buispostsysteem biedt een efficiënt personen- en goederenverkeer aan. Het verkeer kan worden rondgeleid, daardoor worden de onderlinge patroonsnelheden geoptimaliseerd. Het koppellen van de verkeersstromen is computergestuurd en overzichtelijk waardoor vlotte overgangen verzekerd zijn en de kans op opstoppingen voorkomen wordt. De patronen kunnen ook zonder kans op een frontale botsing twee richtingsverkeer zijn, dankzij de pneumatische aard van het systeem. Het dubbel uitgevoerde en het ringvormige principe van het Inteli buispost concept betekent dat een storing in één deel van het systeem geen gevolgen zal hebben voor een andere deel van het systeem, zoals dit wel het geval was, met systemen die in de jaren '60 werden bedacht.

En omdat het Inteli buispostsysteem hoofdzakelijk gebaseerd is op vaste bestemmingen, is het niet alleen handig voor passagiers, maar is het ook mogelijk om automatische leveringssystemen van goederen en delen voor ondernemingen en de industrie te creëren. Vanuit het Inteli buispost standpunt is een persoon die een bestemming selecteert niets anders dan een computergegevensbestand die een waarde selecteert. Alhoewel het enkel een bijwerking is van hoe het systeem werkt, is het een belangrijke eigenschap. (Voor vracht groter dan een personen transportpatroon, moet een afzonderlijk netwerk van grotere diameter buizen worden geconstrueerd. Dit zou overigens toch gedaan moeten worden, aangezien behoeften van de zware industrie heel verschillend zijn dan die van forenzen. Dit vrachtnetwerk hoeft niet zo uitgebreid te zijn zoals het forenzensysteem. Een afzonderlijk systeem zou ook veiliger dan het huidige systeem van gemengd transport op de openbare (snel)wegen, waar de vrachtwagenongevallen vaak tot ernstige verwonding van auto passagiers kan leiden)

Aangezien de buispost zowel horizontaal als verticaal langs dezelfde weg kunnen lopen, kan het Inteli buispostsysteem niet alleen een persoon naar zijn of haar kantoor brengen, maar het kan ook als lift dienen, om een persoon naar de gewenste verdieping te brengen. Na het uitstappen uit de patroon, kan de patroon naar een opslagdepot gaan, waar deze ook door andere reizigers kan worden gebruikt of de patroon kan op de plaats van bestemming blijven wachten tot deze weer nodig is voor de terugreis van de reiziger.

 

De Persoonlijke Buispost Capsule

inteli-podAndere alternatieve massa transportsystemen vallen af, omdat zij passagiers vragen om de voordelen van hun auto´s op te offeren. De pneumatische buispostpatronen bieden deze voordelen wel, plus enkele extra´s die de auto niet heeft. De patronen bieden de privacy en het comfort van een éénpersoons voertuig. (Eigenlijk, is de privacy van een patroon groter dan dat van een auto, aangezien zij zodanig zijn geconstrueerd dat niemand naar binnen kan kijken. U kunt zelfs naakt reizen, mocht u dat willen!) Ook is de gebruikte ruimte per reiziger minder dan dat van een meer persoonsvoertuig door de kleinere voertuiggrootte, een hogere snelheid met kleinere onderlinge afstanden, en een efficiënter ruimtegebruik. De automatische besturing van het Inteli buispostsysteem zorgt er voor dat de gebruikers slechts een bestemming hoeven in te voeren. De patroon zal hen snel, veilig en zonder extra handelingen, naar de plaats van bestemming transporteren. In feite, kan een patroon slim genoeg worden gemaakt om door middel van een draadloos netwerk met uw PDA of laptop te communiceren en u bij uw vergadering of reservering af te leveren, zonder dat u het hoeft in te voeren. Stap enkel in een beschikbare buispostpatroon en deze zorgt er automatisch voor dat u op de juiste plaats van bestemming aan komt. Dit type van geautomatiseerde vervoer zal in het plannen van werk, de rustpauzes, enz. eenvoudiger maken, doordat er geen tijd meer wordt verspild door het besturen van de auto.

De handbediende voertuigen zijn ook de grootste oorzaak van de meeste ongevallen. De mensen kunnen in noodsituaties niet zo snel reageren als de computer. Met computers als besturing, is een nauwkeurigere en korte voertuigafstand mogelijk, met zelfs minder kans op fouten. Dit is aangetoond in onderzoeken met computergestuurde auto´s, die door het Ministerie van Vervoer werden gefinancierd. Momenteel kunnen zelfs de geautomatiseerde voertuigen de strijd niet aan met veiligheid en de efficiency van de buispost. Aangezien de patronen in een ééndimensionale ruimte lopen (in vergelijking met de tweedimensionale ruimte van de robotachtige auto´s,) er is zelfs minder kans dat het die verkeerd gaat. Voorts maakt de inherente pneumatische aard van het systeem botsingen vrijwel onmogelijk, aangezien de patronen een zak onderdrukgezette lucht tussen hen hebben die als buffer dienst doet. Tot slot. Aangezien de patronen geen brandbare brandstoffen bevatten, wordt brand en explosies als gevolg van botsingen uitgesloten. De pneumatische buispostpatronen bieden duidelijk de veiligste beschikbare vorm van vervoer aan.

In de toekomst, wanneer het Inteli buispostsysteem de gewoonste zaak van het leven is geworden, zouden wij zelfs geen huizen meer nodig hebben. Uw persoonlijke bezittingen kunnen in privé buispostpatronen worden geplaatst die u tot uw beschikking heeft, waar u ook ter wereld bent. Wanneer u reist volgen de patronen u automatisch door het systeem, zodat zij nooit meer dan een paar minuten van u verwijderd zijn. Wanneer u andere kleding nodig heeft? Bezoekt u enkel een openbare -met buispost uitgevoerde- kleedkamer en u kunt uit uw garderobepatroon een nieuw pak uitzoeken. ´s Nachts, kunt u eenvoudig in uw persoonlijke patroon klimmen en daar in slaap vallen. Doordat het Inteli buispostsysteem u rustig door het wereldwijde buizennetwerk vervoert, zal dat voorkomen dat er rond rusttijden files ontstaan door u en uw mede reizigers. Deze pneumatische nomaden (of "pneumaden") kunnen in één dag zelfs landsgrenzen overschrijden, en elke ochtend in een ander deel van de wereld ontwaken. Zoals u heeft kunnen zien, belooft het Inteli buispostsysteem niet alleen een nieuwe manier van personentransport, maar een gehele nieuwe manier van leven!

 

Conclusies

De wereld van morgen die wij creëren voor ons en onze kinderen zal één grote verkeerschaos worden, met verontreiniging aan de orde van de dag, en een wereldwijde natuur die langzamerhand in asfalt wordt veranderd. Wij moeten ons vervoersbeleid veranderen -wij alleen kunnen dit- maar de vraag is: op welke manier? De buispost die mensen via individuele patronen vervoeren, die op Internet gebaseerde protocollen werken is, zoals is laten zien, de beste oplossing. Dit zal mensen hun vrijheid en ruimte geven; verminderd verontreiniging, zowel chemisch, als wel lawaai; voorkomt eindeloze files van duur, zware, en onproductieve verkeer; verhoging van de transportveiligheid; daling van de afhankelijkheid van buitenlandse olie; en, het belangrijkst, ceremoniemeester in de toekomst dat de technologie ons heeft beloofd.

 

Dit artikel is beschikbaar gesteld door Lyle Zapato, klik hier om zijn (engelstalige) website te bekijken.

Pneumatic.TubePneumatic Tube, Rohrpost, Buizenpost

Het Inteli-Tube Pneumatisch Transport Systeem

  Last updated: 23-12-2019


Het Inteli-Tube Pneumatisch Transport Systeem


  Show related articles:


  Pneumatic Tube Calendar

7 July 1898 (126 years ago)
Commissioning Pneumatic Tube Mail Rotterdam in the Netherlands

1 July 1922 (102 years ago)
First Re-Commissioning Pneumatic Tube Mail Munich, Germany

5 July 1962 (62 years ago)
Pneumatic Tube Mail Algiers, Algeria, out of business

15 July 2012 (12 years ago)
Elon Musk first publicly mentions his version of the concept passenger and freight transportation, the Hyperloop

View more events